X-Frame-Options: SAMEORIGIN Klauzula informacyjna | Andrychów

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane RODO ) w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określonych w artykułach: art. 13 RODO – jeśli zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby lub art. 14 RODO – jeśli zostały one pozyskane z innych źródeł.

W związku z tym Miejska Biblioteka Publiczna  w Andrychowie  informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie z siedzibą w Andrychowie , 34-130 ul. Krakowska 74, zwaną dalej Administratorem.
2. Z Administratorem można się kontaktować:
– osobiście – w siedzibie Administratora
-telefonicznie – 33875 25 52
– pisemnie /poczta tradycyjna/ – na adres ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
– pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
3. Administrator wyznaczył łInspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
– pisemnie /poczta tradycyjna/ – na adres ul.ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
– pisemnie /e-mail/- biblioteka@andrychow.eu
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 574) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z  2018 r. poz. 997).
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:
– związanych z  wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych lub ich równowartości,
– statystycznych,
– korzystania z Czytelni.
6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: – Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji
– nr PESEL
– e-mail
– nr telefonuW przypadki osoby niepełnoletniej
– Imię i nazwisko Opiekuna
– Anders opiekuna
7.  Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
8.  W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
10. Pani/Pana mogą być powierzone firmie MOL Sp. z o.o. ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolny ale niezbędne do korzystania z biblioteki.
12. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres ważności konta Czytelniczego tj. 2 lata od ostatniej aktywności konta. Liczone od nowego roku kalendarzowego po roku , w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
– dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
–  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij