X-Frame-Options: SAMEORIGIN Komunikaty | Andrychów

Aktualności

Pożyczki udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchamia możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania rozwojowe, innowacyjne w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,85% w skali roku, sześcioletni okres spłaty,…

Wolne stanowiska na targowisku „Mój Rynek”

Burmistrz Andrychowa informuje, że od dnia na targowisku „Mój Rynek” przy ul. Przemysłowej 9 w Andrychowie znajdują się następujące wolne stanowiska handlowe podlegające rezerwacji: sektor nr I – stanowiska zadaszone nr 1-34 sektor nr II – stanowiska niezadaszone nr 11, 12, 13, 27 – o szer. 3m, sektor nr III – stanowiska niezadaszone nr 32,…

LII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Andrychowie

Zawiadamiam, że LII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Propozycje do porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV-454-18 Rady…

Dotacje i pożyczki na wymianę starych pieców

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom…

Zmiany miejscowych planów dla Inwałdu i Roczyn

Przekazujemy informacje jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kolejnych opóźnień w zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. „Uprzejmie zawiadamiam, że wniosek z dnia 11 stycznia 2018 roku (…) w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze 34,3892 ha gruntów rolnych klas III położonych w obrębie Inwałd, zostanie rozpatrzony do końca listopada 2018 roku.„ „Uprzejmie zawiadamiam,…

Informacja dla mieszkańców dotycząca spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018, poz. 754), uprzejmie informuje się Mieszkańców, że został sporządzony w wersji elektronicznej spis wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu w Gminie Andrychów w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st….

Usuwanie wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Andrychów (2018)

Burmistrz Andrychowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż wyrobów zawierających azbest na 2018 rok z terenu Gminy Andrychów w związku z realizacją Programu pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Andrychów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR…

Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji.Stwierdzenie prawomocności obrad.Propozycje do porządku obrad.Przyjęcie Protokołów z XLVIII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej.Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.Interpelacje w ważnych sprawach.Zapytania w sprawach różnych.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrychów za I-sze półrocze 2018r. – Mat. Nr 149, 150, 151.Podjęcie uchwał w sprawach:a) procedury wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców…

Font Resize

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij