X-Frame-Options: SAMEORIGIN Wszystkie | Andrychów

Aktualności

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Małopolski zachodniej

Komunikat dla Małopolski południowo-wschodniej na dzień 20.10.2017 od godz. 0 do 24 Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Działania ochronne: Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci…

Zaproszenie na XL sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XL sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 października 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie, ul. Szewska 7. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Propozycje do porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. 5. Sprawozdanie z…

Ogłoszenie o kontrolach dotyczących zbiorników bezodpływowych (szamb)

Burmistrz Andrychowa informuje, że zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Z uwagi na powyższe w najbliższym czasie planuje…

Ogłoszenie dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych

Burmistrz Andrychowa informuje, że zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informacje dotyczące ilości planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Andrychów w 2018 roku. Powyższe dane posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz przedstawiona rejonizacja tych…

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Działając w oparciu o art. 12 ust 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz 328) Burmistrz Andrychowa informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za trzeci kwartał 2017. Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przedstawione są w załączniku…

Pies znaleziony w Andrychowie

18 października 2017 r. w w Andrychowie na ul. Włókniarzy znaleziono psa. Chętni do adopcji lub właściciel psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Andrychowie (tel. 606 195 322) lub bezpośrednio z lecznicą w Wieprzu (tel. 33 875 51 67). Informujemy, że pies przebywać będzie w lecznicy w Wieprzu jeszcze kilka dni a…

Program współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Burmistrz Andrychowa zaprasza do udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia…

Pies znaleziony w Roczynach

16 października 2017 r. w Roczynach na ul. Leśnej wyłapano psa. Chętni do adopcji lub właściciel psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Andrychowie (tel. 606 195 322) lub bezpośrednio z lecznicą w Wieprzu (tel. 33 875 51 67). Informujemy, że pies przebywać będzie w lecznicy w Wieprzu jeszcze kilka dni a później…

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij