Odczytywanie treści strony dla niedowidzących/niewidzących.

Niniejsza strona nie posiada wbudowanego oprogramowania do odczytywania treści strony dla osób niedowidzących / niewidzących.

Należy wykorzystać dostępne w sieci oprogramowanie z listy dostępnych poniżej:

  • IVONA MiniReader, bezpłatny program odczytujący strony internetowe; więcej informacji o tym oprogramowaniu znajdą Państwo na stronie firmy IVO Software;
  • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows;
  • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows;
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych, używających monitorów brajlowskich;
  • Opera, darmowa przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, m.in. skalowanie tekstu, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony. Program dostępny na: Windows, Macintosh, Linux i inne systemy operacyjne.