Redakcja

Tytuł : andrychow.eu

Wpis do rejestru dzienników i czasopism :
Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny
Ns. Rej. Pr. 49/16
Data wpisu : 4 kwietnia 2016 r.

Redaktor Naczelny :
Agnieszka Gierszewska
34-120 Roczyny, ul. Słoneczna 50
agnieszka.gierszewska@andrychow.eu

Wydawca :
Urząd Miejski w Andrychowie
34-120 Andrychów, Rynek 15
info@andrychow.eu

Siedziba i adres redakcji :
Urząd Miejski w Andrychowie
34-120 Andrychów, Rynek 15
info@andrychow.eu

Częstotliwość ukazywania się : codziennie