Telefony do Wydziałów Urzędu Miejskiego w Andrychowie

FUNKCJA, WYDZIAŁNR TELNR MIEJSKINR POKOJU
SEKRETARIAT BURMISTRZA30133 842 99 01221
33 875 29 15
BURMISTRZ30333 842 99 03223
PIERWSZY ZASTĘPCA BURMISTRZA39333 842 99 93224
DRUGI ZASTĘPCA BURMISTRZA30233 842 99 02222
DYREKTOR Biura Burmistrza30233 842 99 02222
SEKRETARZ  GMINY30433 842 99 04228
PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej30633 842 99 06226
BIURO RADY MIEJSKIEJ30733 842 99 07226
BIURO PRAWNE30933 842 99 09227
Wydział Administracji398, 310, 39933 842 99 98225
Dziennik Podawczy300, 30833 842 99 005 (Rynek 16)
Referat Kadr32533 842 99 25117 A
Referat Informatyki31133 842 99 119 (w łączniku Rynek 15- Rynek 16)
Urząd Stanu Cywilnego316, 315, 31733 842 99 16, 33 842 99 15, 33 875 33 90
Audytor Wewnętrzny, Biuro Kontroli i Audytu32133 842 99 21Rynek 31
Inspektor Ochrony Danych32133 842 99 21Rynek 31
Referat Księgowości Budżetowej32533 842 99 25117 A
SKARBNIK GMINY30533 842 99 05118 (Rynek 16)
GŁÓWNY KSIĘGOWY32833 842 99 28120 (Rynek 16)
Referat Wymiaru Podatku i Opłat (odpady)32033 842 99 207a (Rynek 16)
Referat Księgowości Budżet.322, 32433 842 99 22120 (Rynek 16)
Referat Księgow. Podatk. i Opłat32333 842 99 237 (Rynek 16)
Referat Windykacji33433 842 99 346 (Rynek 16)
Referat Wymiaru Podatku i Opłat (podatki)326, 39133 842 99 268 (Rynek 16)
Planowanie i Analiza Budżetu32933 842 99 29118 (Rynek 16)
Referat Księgowości Budżet.34833 842 99 487 (Rynek 16)
Kasy32733 842 99 27Rynek 16
Referat Zamówień Publicznych35233 842 99 52119 (Rynek 16)
Wydział Spraw Obywatelskich34033 842 99 402
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, dot. dowodów osobistych34033 842 99 402
Referat Zarządzania Kryzys., OC, Spraw Obronnych  i Wojskowych34133 842 99 413
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, dot. ewidencji ludności34233 842 99 421
Referat Działalności Gospodarczej34333 842 99 434
Wydział Architektury i Urbanistyki350, 35133 842 99 51, 33 842 99 50115
Wydział Geodezji i  Gospodarki Nieruchomościami355, 319, 356, 35733 842 99 55, 33 842 99 19, 33 842 99 56, 33 842 99 57112
Wydział Inwestycji i Drogownictwa354, 33733 842 99 54, 33 842 99 37121 (Rynek 16)
Referat Bieżącego Utrzymania Dróg362, 372, 34933 842 99 62, 33 842 99 72, 33 842 99 49121 (Rynek 16)
Referat Inwestycji361, 33333 842 99 61, 33 842 99 33121 (Rynek 16)
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Obsługi Inwestora36033 842 99 60122 (Rynek 16)
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa36433 842 99 64116
36533 842 99 65117
36833 842 99 68116
Straż Miejska37033 842 99 70
37133 842 99 71Rynek 10
31333 842 99 13
33 875 30 32Rynek 31
35833 842 99 58
Pracownicy gospodarczy37633 842 99 76
Gminny Zarząd Oświaty33033 842 99 30Rynek 10
33133 842 99 31
33233 842 99 32
33833 842 99 38
33933 842 99 39
Starostwo Powiatowe w Wadowicach Referat Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego34733 842 99 47111
35333 842 99 53114
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu Referat Zamiejscowy w Andrychowie34433 842 99 44Rynek 31
34533 842 99 45
33 842 99 46
34633 875 21 15