Zmiana Terminu Wywozu Odpadów Komunalnych

Segregacja-smieci-odpady-komunalne

Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że w związku z wywozem odpadów komunalnych przypadającym na dzień wolny od pracy tj. 6 stycznia 2022r. (I czwartek miesiąca) wywóz odpadów zostanie zrealizowany w następujących terminach:

  • 5 stycznia 2022 r. (I środa miesiąca) – dotyczy posesji w Andrychowie ul. Prusa, ul. Grunwaldzka, ul.Biłki, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Topolowa, ul.Tęczowa, ul. Cicha, ul. Kołłątaja, ul.Kochanowskiego, ul. Konstytucji 3 Maja, ul.Powstańców Warszawy, ul.Szarych Szeregów, Witosa, Solidarności, ul.Konopnickiej, ul.Zegadłowicza, ul. Broniewskiego, ul.Orzeszkowej, ul. Norwida, ul. Skłodowskiej
  • 5 stycznia 2022r. (I środa miesiąca) i 07.01.2022r. (I piątek miesiąca)- dotyczy budynków wielorodzinnych na terenie miasta Andrychów