Funkcjonowanie Urzędu od 3 stycznia 2022 r.

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników wprowadzone zostają na okres od 3 stycznia 2022 roku do odwołania, ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Andrychowie, polegające m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów:

przyjmowanie umówionych petentów w Urzędzie Miejskim:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.00
 • wtorek: 7.30 – 16.30
 • piątek: 7.30 – 13.30

Kasa – czynna: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 – 15.00

 • wtorek: 7.45 – 16.30
 • piątek: 7.45 – 13.30,

 • wejście do Urzędu Miejskiego – tylko przez budynek Rynek 16,
 • w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego – wejście bezpośrednio do USC,
 • przyjmowanie interesantów możliwe jest tylko w sprawach niezbędnych wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym daty i godziny (wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.andrychow.eu oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu),
 • petenci wcześniej nieumówieni – nie zostaną przyjęci,
 • osobiste złożenie dokumentów możliwe jest na Dzienniku Podawczym, budynek ul. Rynek 16, w godzinach przyjęć, tj. poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.00, wtorek: od 7.30 do 16.30, piątek: od 7.30 do 13.30.
 • ceremonie udzielania ślubów w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego odbywają się zgodnie z harmonogramem. Informacja o maksymalnej ilości osób mogących uczestniczyć w uroczystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie przekazywana zainteresowanym przed terminem uroczystości.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu, są zobowiązane do: przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.

UWAGA! pracownik przy wejściu do Urzędu dokonuje weryfikacji osób wchodzących z wykazem osób umówionych w danym dniu.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Andrychowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Tomasz Żak
Burmistrz Andrychowa