Gmina Andrychów z ważnym certyfikatem

Władze naszej gminy otrzymały Europejski Znak Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym EloGE. Całość poprzedziły badania mieszkańców, radnych i urzędników oraz wypełnienie tak zwanej matrycy samooceny.

Analizie poddano dwanaście kryteriów, które musiał samorząd spełnić, aby otrzymać Europejski Znak.

To:

 1. Udział obywateli – uczciwy przebieg wyborów
 2. Responsywność, szybkość reagowania
 3. Efektywność i skuteczność
 4. Otwartość i jawność
 5. Przestrzeganie prawa
 6. Etyczne postępowanie
 7. Kompetencje i potencjał
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań
 10. Należyte zarządzanie finansami
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność

W anonimowych badaniach ankietowych brało udział w gminie Andrychów 431 osób. Do tej pory Europejskim Znakiem Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym mogło się pochwalić tylko 9 gmin w Polsce. Obecnie grono to wzrosło o kilka kolejnych, w tym o gminę Andrychów.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z uroczystości wręczenia certyfikatów, która odbyła się w Warszawie. Naszą gminę reprezentowali zastępca burmistrza Wojciech Polak oraz dyrektor Biura Burmistrza Agnieszka Gierszewska.

Oprac. jd Fot. Organizatorzy ceremonii.