Nowe stawki opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości

Segregacja-smieci-odpady-komunalne

Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku zmianie uległy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą numer XXXIX-309-21 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 2 grudnia 2021 roku opłata od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 26,50 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne wytwarzane na danej nieruchomości, przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości skorzysta z ulgi opłata wyniesie wówczas 24,50 zł od 1 osoby miesięcznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny uchwała wprowadza opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 53,00 zł miesięcznie.